Mindfulness, övningar i sinnesnärvaro - Gratis!

Guidade mindfulnessmeditationer i liggande, sittande och i rörelse

Denna webbapp är en digital version av det mycket uppskattade skivpaketet ”Mindfulness – övningar i sinnesnärvaro” som i appversion haft omkring 200 000 användare i Sverige.

Du får tillgång till:
  • Kroppsskanning (40 min)
  • Sittande meditationer (10, 20 eller 40 min)
  • Andrum - kort övning för vardagen (4 min)
  • Meditationer i rörelse i form av:
    • Yogameditation (35 min)
    • Töjning & andning (35 min)

De guidade meditationerna bygger på psykologiprofessor Mark Williams meditationer för mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har sin grund i Jon Kabat-Zinns 8-veckorsprogram för stress och stressrelaterade besvär (MBSR).

Webbappen är framtagen och övningarna intalade av Henrik Kok, leg. psykoterapeut (KBT)/ leg. fysioterapeut för att göra övningarna tillgängliga utan kostnad för en större grupp människor.

Vill du hellre gå kurs för att få vägledning med Henrik Kok som kursledare hittar du aktuella kurser på Naturligt Vis hemsida.


Instruktör


Henrik Kok
Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och leg. fysioterapeut. Han är utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning.

Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har genom åren hållit 100-talet 8-veckorsprogram. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.

Henrik arbetar för närvarande 50% i det egna företaget Naturligt Vis och 50% som psykoterapeut på Närhälsan Styrsö vårdcentral.


Kursinnehåll


  Introduktion
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Kroppsskanning
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Yogameditation - medvetna rörelser
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Töjning & Andning - medvetna rörelser 2
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Sittande meditation - 40 min
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Korta övningar för vardagen
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan

Vanliga frågor


Är det verkligen gratis?
Ja, konstigt nog är det faktiskt helt gratis, utan några förbindelser.
Hur länge har jag tillgång till materialet?
Tillgången till materialet är obegränsat. Materialet får däremot inte kopieras, spridas till andra eller distribueras utan tillstånd från upphovsrättshavaren.

Anmälan