Oiwumbqcrsk5x0nacyuh

Mindfulness, övningar i sinnesnärvaro

Guidade mindfulnessövningar

Denna webbapp är en digital version av det mycket uppskattade skivpaketet ”Mindfulness – övningar i sinnesnärvaro” som i appversion haft omkring 200 000 användare i Sverige, för att öva mindfulness med väl välbeprövade övningar med vetenskapligt visat god effekt.

De guidade meditationerna bygger på psykologiprofessor Mark Williams originalskivor för mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har sin grund i Jon Kabat-Zinns 8-veckorsprogram för stress och stressrelaterade besvär (MBSR).

Webbappen är framtagen och övningarna intalade av Henrik Kok, leg psykoterapeut (KBT) och leg fysioterapeut för att göra övningarna tillgängliga utan kostnad för en större grupp människor. Det är också möjlighet att få stöd och vägledning på samma sätt för den som önskar.

Vill du hellre gå kurs med vägledning av Henrik Kok som kursledare finns det nu möjlighet att göra det online, via kursen "Mindfulness mot stress och depressioner".


Instruktör


Henrik Kok
Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut och leg. fysioterapeut med KBT-inriktning. Han är utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning.

Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har hållit nära 100-talet 8-veckorsprogram. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike, under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.

Henrik arbetar för närvarande 50% i eget företag och 50% vid Närhälsan Styrsö vårdcentral.


Innehåll


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Kroppsskanning
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Yogameditation - medvetna rörelser
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Töjning & Andning - medvetna rörelser 2
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Sittande meditation - 40 min
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Korta övningar för vardagen
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan

Vanliga frågor


Är det verkligen gratis?
Ja, konstigt nog är det faktiskt helt gratis, utan några förbindelser.
Hur länge har jag tillgång till materialet?
Tillgången till materialet är obegränsat. Materialet får däremot inte kopieras, spridas till andra eller distribueras utan tillstånd från upphovsrättshavaren.

Kom igång nu!