Kroppsskanning

Spela upp övningen Kroppsskanning genom att klicka här:

Kroppsskanningen är ett guidat utforskande av kroppen, som den är i varje ögonblick, utan att behöva ändra på något.

Kroppsskanningen ger:

  • en upplevelsebaserad kunskap om kroppen och kroppens signaler. En omtänksam, respektfull nyfikenhet för kroppen som den är.
  • en medvetenhet om tankarnas tendens att ”vandra iväg” till annat och möjlighet att varsamt leda uppmärksamheten tillbaka dit man önskar.
  • träning i att förhålla sig annorlunda till exempelvis irritation, impulser, tristess och rastlöshet.
  • övning i ett tillåtande förhållningssätt. Det finns inget mål som ska nås, inget tillstånd att sträva efter i meditationen (inte ens att slappna av!), inget ”rätt” sätt att känna sig.

Nästa avsnitt