Om kursen


En kurs för dig som vill lära dig förebygga och hantera stress med mindfulnessmeditation som grund.

Kursen lämpar sig också för dig som i din profession vill ta det första steget i att efterhand integrera mindfulness i dina möten med människor, genom att själv lära dig mindfulness och ett mindfulnessbaserat förhållningssätt.

Kursen utgår ifrån mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), och är också första steget i att bli Mindfulnesshandledare i MBKT via Naturligt Vis, för den som vill.

MBKT rekommenderas av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.

Kursledaren är Henrik Kok, leg psykoterapeut (KBT) och leg​ fysioterapeut.

Mer info om kursen och anmälan kan göras via hemsidan för Naturligt Vis.

Russinövningen

Innehåll


I programmet kommer du att träna upp och förbättra:

 • Uppmärksamhet
 • Koncentration
 • Medkänsla (compassion)
 • Tillåtande förhållningssätt
 • Acceptans
 • Hantering av tankar (grubbel/ältande/oro)
 • Förmågan att slappna av
 • Sömnkvalie

I kursen får du mindfulnessträning i grupp i ett vetenskapligt prövat program. Under programmet utvecklas förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå, och vi lär oss att förhålla oss varje ögonblick som det faktiskt är, istället för att fastna i till exempel ältande eller oro. Man utvecklar förmågan att känna igen och förhålla sig till eventuellt negativa tankemönster för att lättare möta stress.

Datum och tid


Kursen startar 26 oktober, 2021 och avslutas 14 december.

Eftersom kursen går online kan du gå den var du än befinner dig. Det går också att se en kursträff i efterhand om du inte kunde vara med.

Du får:


 • Tillgång till kursplattform med material och övningar, under och efter kursen.
 • Handledning av mycket erfaren kursledare som är leg psykoterapeut (KBT) och fysioterapeut.
 • Möjlighet att "ses" online i grupp vid 8 tillfällen.
 • Möjlighet att kommunicera i realtid med kursledaren under onlinetillfällena.
 • Möjlighet att se kursträffarna i efterhand.
 • Gå kursen bekvämt och utan restid från hemmet, arbetet eller var du vill.
 • Kursintyg/diplom (vid aktivt deltagande med närvaro på kursträffarna eller genom att skicka in reflektioner om man inte kan närvara)


Henrik Kok

Kursledare


Henrik Kok är leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och leg. fysioterapeut. Han är utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har genom åren hållit 100-talet 8-veckorsprogram. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968. Henrik arbetar för närvarande 50% i det egna företaget Naturligt Vis och 50% som psykoterapeut på Närhälsan Styrsö vårdcentral.Kostnad och anmälan


3 900 kr

Mindfulness mot stress och depression - online

Kostnaden är inklusive moms.

Kursstart 26 oktober 2021.

I kursavgiften ingår deltagande vid kursträffarna online, guidade mindfulnessövningar, kursmaterial från 8-veckorsprogrammet (inkl. videomaterial med ledande forskare och företrädare för MBSR/MBKT) och vetenskapliga artiklar (pdf). Allt material kan nås via dator, surfplatta eller mobiltelefon, även minst 1 år efter avslutad kurs.

OBS! Du kan också göra anmälan här och istället få kostnaden fakturerad.

Ur innehållet:


  Introduktion
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 1: Autopilot
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 2: Att leva i huvudet
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 3: Att samla ett splittrat sinne
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 4: Att känna igen motvilja
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 5: Att tillåta och låta vara - acceptans
Tillgängligt om dagar
dagar efter anmälan