Naturligt Vis - Mindfulness och KBT

Utbildning för psykisk hälsa
Kurser i mindfulness och mindfulnessbaserad KBT online

Välkommen till Naturligt Vis kurser!
Vi håller kurser och material både "live" och via nätet. Allt presenteras här: