Zz9aia50rfe4r6il7mkf

Mindfulness för professionella - online

Grundkurs för dig som vill lära ut till andra. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT). Åttaveckorsprogram

För dig som vill lära dig mindfulness för egen del eller för att ta det första steget i att integrera mindfulness i ditt arbete med andra. Nu ONLINE!

Kursen baseras på mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), men godkänns också som steg 1 i utbildning inom mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR). Kursen är första steget i att bli Mindfulnesshandledare/instruktör i MBKT.

MBKT rekommenderas av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.

Lär mer om kursen och anmäl dig via kursens hemsida.


 

Datum och tid:
Måndagar kl 13.00-15.30. 8 tillfällen.
Start 28 september. Avslut 23 november.

Plats
:
ONLINE - du kan gå kursen var du än är!

Kurskostnad:
3 900 kr
(+ moms för företag)

Anmälan:
Lär mer om kursen och anmäl dig via kursens hemsida.

Kursen är för dig som önskar integrera mindfulness arbetet genom att själv uppleva mindfulnessträning i grupp i ett vetenskapligt prövat program. I programmet får du färdigheter att hantera din egen stress samtidigt som du på djupet får förståelse för upplägg och innehåll i MBKT.

I MBKT utvecklas förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå, och vi lär oss att förhålla oss varje ögonblick som det faktiskt är, istället för att fastna i till exempel ältande eller oro. Man utvecklar förmågan att känna igen och förhålla sig till eventuellt negativa tankemönster för att lättare möta stress.

Forskning pekar dessutom på att terapeuter som genomgått mindfulnessträning når bättre resultat med sina patienter och minskar risken att själv bli utmattad.

Instruktör


Henrik Kok
Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och leg. fysioterapeut. Han är utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning.

Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har genom åren hållit 100-talet 8-veckorsprogram. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.

Henrik arbetar för närvarande 50% i det egna företaget Naturligt Vis och 50% som psykoterapeut på Närhälsan Styrsö vårdcentral.


Har du frågor om kursen är du välkommen att höra av dig till kursledaren Henrik Kok.

Henrik Kok