Mindfulness mot stress - onlinekurs

Kursstart 29 april 2020, 8-veckorsprogram

Gå till anmälan

Vill du lära dig mindfulness från grunden för att öka ditt välbefinnande?

Behöver du förebygga och hantera stress och stressrelaterade besvär, eller har besvär med oro/ångest, utmattning eller återkommande nedstämdhet?

Onlinekursen är ett gediget 8-veckorsprogram med ursprung i Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), som är väl beprövat och har vetenskapligt visad effekt för att förebygga återkommande depressioner, hantera stress och ångest.

Genom att gå med får du:

  • Tillgång till kursplattform med material och övningar, under och efter kursen.
  • Handledning av mycket erfaren kursledare som är psykoterapeut (KBT) och fysioterapeut.
  • Möjlighet att "ses" online i grupp vid 8 tillfällen.
  • Möjlighet att kommunicera i realtid med kursledaren under onlinetillfällena.
  • Möjlighet att se kursträffarna igen efteråt.
  • Gå kursen bekvämt och utan restid från hemmet, arbetet eller var du vill.

Datum och tid:
Kursstart 29 april, 2020.
Kursen slutar 17 juni.
Onsdagar kl 13.00-15.15.
8 tillfällen med kursträffarna online via konferensverktyget Zoom.

Anmäl dig direkt här nedan eller gå in på Naturligt Vis hemsida och läs mer!


Ur kursinnehållet


  Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 1: Autopilot
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 2: Att leva i huvudet
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 4: Att känna igen motvilja
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 5: Att tillåta och låta vara - acceptans
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 6: Tankar är inte fakta
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 7: Att ta hand om sig - omtanke och medkänsla
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan
  Vecka 8: Att vidmakthålla och utveckla det man lärt
Tillgänglig i dagar
dagar efter anmälan

AnmälanInstruktör


Henrik Kok
Henrik Kok

Henrik Kok är leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och leg. fysioterapeut. Han är utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning.

Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har genom åren hållit 100-talet 8-veckorsprogram. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968.

Henrik arbetar för närvarande 50% i det egna företaget Naturligt Vis och 50% som psykoterapeut på Närhälsan Styrsö vårdcentral.


Vanliga frågor


Hur länge har jag tillgång till materialet?
Tillgången till materialet är obegränsat i minst ett år och får laddas ner för enskilt bruk. Materialet får däremot inte kopieras, spridas till andra eller distribueras utan tillstånd från upphovsrättshavaren.