Om kursen


För personer som i sin profession vill ta det första steget i att efterhand integrera mindfulness i sina möten med människor, eller som önskar lära sig mindfulness för sin egen stresshantering.

Kursen utgår ifrån mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT), och är också första steget i att bli Mindfulnesshandledare i MBKT via Naturligt Vis.

MBKT rekommenderas av Socialstyrelsen som återfallsförebyggande behandling mot depressioner.

Kursledaren är Henrik Kok, leg psykoterapeut (KBT) och leg​ fysioterapeut.

Mer info om kursen finns på hemsidan för Naturligt Vis.

Russinövningen

Innehåll


Denna kurs ger möjlighet för den som önskar integrera mindfulness i sitt arbete, att själv uppleva mindfulnessträning i grupp i ett vetenskapligt prövat program. Genom att själv gå igenom programmet får man färdigheter att hantera sin egen stress samtidigt som man på djupet får förståelse för innehållet. Därmed har man grunden för att efterhand föra detta vidare till andra. I MBKT utvecklas förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser komma och gå, och vi lär oss att förhålla oss varje ögonblick som det faktiskt är, istället för att fastna i till exempel ältande eller oro. Man utvecklar förmågan att känna igen och förhålla sig till eventuellt negativa tankemönster för att lättare möta stress.

Forskning pekar dessutom på att terapeuter som genomgått mindfulnessträning når bättre resultat med sina patienter.

Datum och tid

Kursen startar 19 februari och avslutas 15 april 2024.

Eftersom kursen går online kan du gå den var du än befinner dig.


Du får:

  • Tillgång till kursplattform med material och övningar, under och efter kursen.
  • Handledning av mycket erfaren kursledare som är leg psykoterapeut (KBT) och fysioterapeut.
  • Möjlighet att "ses" online i grupp vid 8 tillfällen.
  • Möjlighet att kommunicera i realtid med kursledaren under onlinetillfällena.
  • Möjlighet att se kursträffarna i efterhand.
  • Gå kursen bekvämt och utan restid från hemmet, arbetet eller var du vill.
  • Kursintyg/diplom (vid aktivt deltagande med närvaro på kursträffarna eller genom att skicka in reflektioner om man inte kan närvara)


Henrik Kok

Kursledare


Henrik Kok är leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och leg. fysioterapeut. Han är utbildare i mindfulnessbaserad metodik och har lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik Kok är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) och har genom åren hållit 100-talet 8-veckorsprogram. Han har genomgått sin mindfulnessutbildning genom Karolinska institutet under ledning av professor Mark Williams, som är världsledande på området. Förutom utbildningen har Henrik fördjupade kunskaper från bland annat vistelser i Plum Village, Frankrike under ledning av den zenbuddistiske munken Thich Nhat Hanh, som bland annat nominerades av Martin Luther King till Nobels fredspris 1968. Henrik arbetar för närvarande 50% i det egna företaget Naturligt Vis och 50% som psykoterapeut på Närhälsan Styrsö vårdcentral.Kostnad och anmälan